Nguyễn Hoài Nam

Nam85.mainCV.com

Nam85.UAH.engineer.vn

Nam85.UAH.lecturer.vn

Giảng viên khoa Xây dựng (ce.UAH.edu.vn) trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

Đến từ huyện Kbang.net

Giới thiệu

Xin chào, Tôi là Nguyễn Hoài Nam